« شبیه ترین مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمپیامبران و شهیدان در روز قیامت به مقام چه کسانی غبطه می خورند؟! »

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است


فرم در حال بارگذاری ...