« انتخاباتخاطره ای ازروز های انقلاب »

برخی از شهدای انقلاب استان اصفهان

نوشته شده توسطنرجس خاتون(س) شاهین شهر 17ام بهمن, 1394

شهید:شجاعی، محمد/  دوم بهمن 1332، درروستاي نیوان سوق از توابع شهرستان گلپایگان چشم به جهان گشود. پدرش عبدالحسین، بيکار بود و مادرش ملک نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته  تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان  همافردوم نیروی هوایی ارتش در جبهه حضور يافت. دوازدهم بهمن 1357، در تهران بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


شهید:زینلی، حسین جان/  بيستم خرداد 1326، در شهرستان گلپايگان چشم به جهان گشود. پدرش محمدرضا، و مادرش خديجه نام داشت. دانشجو کارشناسی در رشته متالوژی بود. هجدهم بهمن 1354، در تهران بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

 

شهید:احتمالی، سکینه بیگم/  يكم فروردين 1285، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش محمدصادق، مسگر بود و مادرش حبيبه سلطان نام داشت. خواندن ونوشتن نمی دانست. خانه دار بود. پس از ازدواج صاحب يك پسر و سه دختر شد. بيست و دوم آذر 1357، در زادگاهش بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای همان شهرستان واقع است.

 

شهید:فائق، سیدامان الله/  يكم ارديبهشت 1338، در شهرستان اردستان چشم به جهان گشود. پدرش سیدمرتضی، بازنشسته بود و مادرش فاطمه نام داشت. دانشجو کارشناسی بود. بيست و چهارم آذر 1357، در اردستان بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای مون پایین واقع است.

 

شهید:یوسف پورکاشی، محمد/  بيست و يكم تير 1331، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش علی، کارگر کارخانه صنايع کرک بود و مادرش شوکت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. سال1354 ازدواج کرد. بيست و دوم آذر 1357، در کاشان بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای دشت افروز واقع است.

 

شهید:آقایی، خسرو/  يكم مهر 1315، در شهرستان سمیرم چشم به جهان گشود. پدرش کربلائی حسن، بنا بود و مادرش رقيه نام داشت. خواندن ونوشتن نمی دانست. بنا و معمار بود. سال1336 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. بيست و پنجم آذر 1357، در زادگاهش بر اثر تظاهرات-اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است. او را عبدالحسين نيز مي ناميدند. برادرش عباسعلی نيز شهيدشده است.

 

شهید:حجتی، محمدحسین/  بيست و سوم بهمن 1335، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش محمدعلی، فرش فروش بود و مادرش حاجيه خانم نام داشت. تا اول متوسطه در رشته انسانی درس خواند. آهنگر و جوشکار بود. بيست و چهارم دي 1357، در نجف آباد بر اثر اصابت ترکش نارنجک دستی توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است. برادرش مهدی نيز شهيدشده است.

 

شهید:افشار، عباس/  سي‌ام خرداد 1324، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش علیجان، گليم باف بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند بود. سال1355 ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. بيستم آذر 1357، در زادگاهش توسط رژيم شاهنشاهی شهيد شد. مزار او در زیارت حبیب ابن موسی (ع) همان شهرستان واقع است. برادرش حسین نيز شهيدشده است.

 

شهید:موحدیان عطار، حبیب الله/  چهارم خرداد 1305، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش اسدالله، آزاد بود و مادرش صديقه بيگم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تاجر فرش بود. سال1328 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. نهم دي 1357، در مقابل پادگان نیروی هوایی اصفهان بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.


 شهید:جلالی خوزانی، محمدعلی/  بيست و يكم بهمن 1337، در شهرستان خمینی شهر چشم به جهان گشود. پدرش رمضان، و مادرش صديقه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. شانزدهم آذر 1357، در خمینی شهر بر اثر اصابت گلوله رژيم شاهنشاهی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای باجی زادگاهش واقع است.

 

 

شهید:جوادی، مصطفی/  پانزدهم مهر 1324، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش علیمحمد، بازنشسته بود و مادرش احترام نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. حوله فروش بود. سال1357 ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. پنجم آذر 1357، در مسجد مصری اصفهان بر اثر اصابت گلوله به چشم رژيم شاهنشاهی شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.

 

شهید:گلچهرگان، حسین/  يكم خرداد 1329، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش جواد، مسافرخانه دار بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. مغازه دار بود. سال1349 ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. بيست و دوم آذر 1357، هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به پا و شکم شهيد شد. مزار او در زیارت حبیب ابن موسی (ع) همان شهرستان واقع است.

 

شهید:عمومی خوزانی، ابوالقاسم/  يكم فروردين 1333، در شهرستان خمینی شهر چشم به جهان گشود. پدرش رحیم، و مادرش زبيده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. بنا و معمار بود. سال1356 ازدواج کرد و صاحب يك دختر شد. بيست و پنجم آذر 1357، در خمینی شهر بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در قبرستان باجی زادگاهش واقع است.

 

شهید:ذکریا، قربانعلی/  دوم مهر 1330، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. در حد خواندن ونوشتن سواد آموخت. چله دوان قالی بود. سال1349 ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. پانزدهم خرداد 1357، در باغملی نجف آباد بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

شهید:پورمحمدی نجف آبادی، حسینعلی/ دوم بهمن 1333، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش رضا، کشاورز بود و مادرش جواهر نام داشت. تا خواندن و نوشتن درس خواند. کارگر ذوب آهن بود. پس از ازدواج صاحب يك دختر شد. بيستم دي 1357، در نجف آباد بر اثر اصابت گلوله رژيم شاهنشاهی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است. برادرش حسنعلی نيز شهيدشده است.

 

شهید:عمرو، مهدی/  دهم آذر 1338، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش رضا، کارگر چیت ساز بود و مادرش عصمت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. بيست و دوم آذر 1357، در زادگاهش بر اثر اصابت گلوله به سینه توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای همان شهرستان واقع است. برادرش رسول نيز شهيدشده است.


شهید:واعظی، طیبه/  بيست و چهارم تير 1337، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش محمد صادق، روحاني بود و مادرش عزت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خانه دار بود. سال1356 ازدواج کرد. ششم مرداد 1357، در تهران بر اثر شکنجه توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است. همسرش ابراهیم جعفریان نيز شهيدشده است.


شهید:کافیان نجف آبادی، علی/  دوم ارديبهشت 1338، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش براتعلی، مغازه دار بود و مادرش ربابه نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته تجربی بود. بيست و دوم آذر 1357، در مسجد جامع اصفهان نجف آباد بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


شهید:پورمحمدی، محمدحسن/  يكم خرداد 1340، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش مهرعلی، کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در رشته تجربی بود. بيست و دوم آذر 1357، در نجف آباد بر اثر اصابت ترکش نارنجک توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

شهید:آقابابایی، احمد/  يكم فروردين 1335، درروستاي خاوه از توابع شهرستان دلیجان چشم به جهان گشود. پدرش عباسعلی، و مادرش ام البنين نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. سال1357 ازدواج کرد و صاحب يك دختر شد. بيست و يكم بهمن 1357، رژيم شاهنشاهی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

شهید:قربانی کهریزسنگی، یوسف/  يازدهم دي 1340، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش ماه بيگم نام داشت. دانش آموز اول متوسطه در رشته برق بود. هجدهم خرداد 1357، در نجف آباد بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای کهریزسنگ واقع است.


شهید:باباشاهی کوهانستانی، صادق/  دهم شهريور 1324، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش احمد، حمامي بود و مادرش ماه سلطان نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کفاش بود. سال1348 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و يك دختر شد. يازدهم آذر 1357، در زادگاهش بر اثر اصابت گلوله به پهلوتوسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلستان زرگرهای همان شهرستان واقع است. برادرش اکبر نيز شهيدشده است.


شهید:حقانیت ورنوسفادرانی، محمدصادق/  سوم خرداد 1330، در شهرستان خمینی شهر چشم به جهان گشود. پدرش علی، و مادرش جواهر نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کفاش بود. بيست و ششم آذر 1357، در زادگاهش بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای امام محمدباقر(ع) همان شهرستان واقع است.

 

شهید:طباطبایی انارکی، سیدکمال الدین/  بيست و دوم دي 1340، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش سیدمحمد، آزاد بود و مادرش عصمت خانم نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. بيستم آذر 1357، در زادگاهش بر اثر اصابت گلوله به سر توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در تکیه امام جمعه همان شهرستان واقع است.


شهید:پورمحمدی نجف آبادی، اکبر/  يكم شهريور 1334، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش محمد، گرمابه دار بود و مادرش طاهره نام داشت. تا خواندن و نوشتن درس خواند. آهنگر و جوشکار بود. سال1357 ازدواج کرد و صاحب يك دختر شد. بيستم دي 1357، در نجف آباد بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


شهید:حاجی باقریان اصفهانی، علیرضا/  1342، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش عباس، بيکار بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کفاش بود. دوازدهم آذر 1357، در زادگاهش بر اثر اصابت گلوله به سرتوسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای همان شهرستان واقع است.


شهید:دباغ، فضل الله/  شانزدهم تير 1304، در شهرستان شهرضا چشم به جهان گشود. پدرش نصرالله، و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. عطار بود. سال1353 ازدواج کرد و صاحب يك دختر شد. بيستم آذر 1357، در زادگاهش بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای همان شهرستان واقع است.


شهید:غلامی قهدریجانی، صفرعلی/  يكم فروردين 1335، در شهر قهدریجان از توابع شهرستان فلاورجان چشم به جهان گشود. پدرش مرتضی، کشاورز بود و مادرش شاه بيگم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. سال1353 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و يك دختر شد. سوم مرداد 1357، در اصفهان بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

شهید:رجایی نجف آبادی، عباسعلی/ نهم فروردين 1333، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش جعفر، مسگر بود و مادرش ایران نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه کاشی نیلو بود. سال1356 ازدواج کرد و صاحب يك پسر شد. بيستم دي 1357، در نجف آباد بر اثر اصابت گلوله توسط عوامل رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

شهید:قیومیان، مهدی/ دوم مرداد 1293، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش کرمعلی، ازکارافتاده بود و مادرش بتول نام داشت. خواندن ونوشتن نمی دانست. خیاط مردانه بود. سال1315 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. بيستم مرداد 1357، در زادگاهش بر اثر اصابت گلوله به سر رژيم شاهنشاهي شهيد شد. مزار او در تخت پولاد- تکیه بابارکن الدین همان شهرستان واقع است.

منبع:پرتال بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان


آراي كاربران براي اين مطلب
5 ستاره:
 
(1)
4 ستاره:
 
(0)
3 ستاره:
 
(0)
2 ستاره:
 
(0)
1 ستاره:
 
(0)
1 رأی
ميانگين آراي اين مطلب:
5.0 stars
(5.0)
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 
5 stars

سلام عزیزدلم
خیلی لطف کردی
اعتبار مطلب هم خیلی بالا رفت
شرمنده اگر جسارتی شد

1394/12/01 @ 13:24
نظر از: یااباعبدالله الحسین (ع) [عضو] 

سلام عزیزدلم مطلب عالی جامع کامل بود
فقط منبعش کمه و نداره
اگر لطف کنی و بذاری یک دنیا ممنون میشم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
سلام
ممنون از یادآوریتان

1394/11/28 @ 00:29


فرم در حال بارگذاری ...