« «ولايت فقيه»، نظريه سياسي اسلام در عصر غيبتمیلاد حضرت زینب سلام الله علیها »

اهميت و شأن مجلس خبرگان از ديدگاه امام(ره)

نوشته شده توسطنرجس خاتون(س) شاهین شهر 28ام بهمن, 1394

اهميت و شأن مجلس خبرگان از ديدگاه امام(ره)
حضرت امام(ره) بر نقش محوري ولايت فقيه در قانون اساسي نيز تأكيد داشتند، ايشان در ماههاي اوليه انقلاب كه بحث قانون اساسي و مجلس خبرگان مطرح بود، فرمودند: اينها “منحرفين از اسلام” در مجلسشان گفتند كه اين مجلس خبرگان (قانون اساسي) بايد منحل بشود و ديگران هم دست زدند براي آن يا تظاهرات كردند. اينها از مجلس خبرگان مي ترسند، براي اينكه مجلس خبرگان مي خواهند ولايت فقيه را اثبات كنند، مجلس خبرگان مي خواهند تصويب كنند آن چيزي كه خداي تبارك و تعالي فرموده است و اينها از او مي ترسند.” (كشف الاسرار، ج5، ص 95)

امام خميني(ره) ولايت فقيه را امري الهي معرفي مي كند و آن را همان ولايت رسول ا… مي داند. ايشان در اين باره مي فرمايد: “ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، (ولايت فقيه) همان ولايت رسول ا… است.” (صحيفه نور، ج5 ، ص 95)

>

امام خميني(ره) معتقد بود، مردم به اراده خويش با انتخاب خبرگان تمايل خود را براي تعيين فردي به عنوان رهبر حكومت اعلام مي كنند، يعني رهبر به اراده و ميل مردم صورت مي گيرد. ايشان در خصوص شكل گيري و انتخاب رهبري مي فرمايند: “اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.” (صحيفه نور، ج21، ص 129)

در همين زمينه وقتي قرار بود اولين انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود، حضرت امام(ره) در پيامي بر اهميت اين مجلس و ارزش آن تأكيد فرمودند:"واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگانهايي كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز خواهد بود و لذا تعيين خبرگان و فقيه شناسان از تكاليف بزرگ الهي است و هيچ كسي را عذري در مقابل اسلام و پيشگاه خداوند قهار نخواهد بود و من… اميدوارم كه ملت شريف ايران در اين امر مهم الهي كه منحرفان از هر چيزي بيشتر با آن مخالفت كرده و مي كنند- و اين نيز از اهميت آن است- يكدل و يك جهت در روز انتخابات به سوي صندوقها هجوم برند.” (امام خميني(ره)، تاريخ 16/9/61، مندرج در مطبوعات)

همچنين، امام(ره) در خصوص اهميت انتخابات مجلس خبرگان آخرين توصيه اي كه فرمودند، در وصيتنامه سياسي الهي ايشان است:
“(مردم) در انتخابات خبرگان اگر مسامحه نمايند و خبرگان را روي موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند، چه بسا خساراتي به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد.”
(وصيت نامه سياسي- الهي امام خميني(ره) ص19)

در جايي ديگر امام(ره) حفظ دولت اسلامي را منوط به نظارت فقيه و ولايت فقيه مي داند و به نويسندگان و گويندگان اطمينان مي دهد كه راه ملت را كه همانا پشتيباني از ولايت فقيه بود طي كنند و هيچ گونه واهمه اي از نظام ولايت فقيه و حكومت اسلامي نداشته باشند.
ايشان در اين باره مي فرمايند: “من به همه اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت وارد نخواهد شد. فقيه كنترل مي كند، جلوگيري مي كندو….
شما هم مسير همين ملت را طي كنيد…نگوييد ما اسلام را قبول داريم لكن با ولايت فقيه ، اسلام تباه مي شود. اين معنايش تكذيب ائمه است، تكذيب اسلام است.” (همان، ج5 ص523)


لزوم پاسداري از مجلس خبرگان
امام خميني(ره) بر حفظ جايگاه مجلس خبرگان و رهبري از خطرهاي احتمالي كه هر لحظه آن را تهديد مي كند تأكيد داشتند و فقهاي شوراي نگهبان را بر جلوگيري و حفظ آن از انحراف توصيه مي كردند:
“و اكنون شما اي فقهاي شوراي خبرگان و اي برگزيدگان ملت ستمديده در طول تاريخ شاهنشاهي و ستمشاهي، مسؤوليتي را قبول فرموده ايد كه در رأس همه مسؤوليتهاست…اگر اسلام عزيز و جمهوري نوپا به انحراف كشيده شود و سيلي بخورد و به شكست منتهي شود، خداي نخواسته اسلام براي قرنها به طاق نسيان سپرده مي شود.” ايشان در ادامه، فقهاي شوراي نگهبان را از خطرهايي آگاه مي كند كه ممكن است با چهره نفاق در اطراف آنان نفوذ كرده و درصدد ضربه زدن به اسلام برآيند در اين باره مي فرمايد:
“… و بايد بدانيد كه تبهكاران و جنايت پيشگان بيش از هر كسي به شما چشم دوخته اند و با اشخاص منحرف نفوذي در بيوت شما با چهره هاي صد درصد اسلامي و انقلابي ممكن است خداي نخواسته فاجعه به بار آورند و با يك عمل انحرافي نظام را به انحراف بكشانند و با دست شما به اسلام و جمهوري اسلامي سيلي بزنند.” (همان)


منبع :گذرستان ، نشریه الکترونیکی تاریخ سیاسیفرم در حال بارگذاری ...